Reacție la comunicatul Patriarhiei Române „Măsuri sanitare şi spirituale în timp de epidemie” | #voceabisericii


„Căci zice Scriptura: Tot cel ce va crede în El nu se va rușina.”
(Romani 10:11)

Patriarhia Română a emis astăzi, 27 februarie 2020 un comunicat de presă în contextul îngrijorării provocate de creșterea, înclusiv în România, a riscului de contaminare cu coronavirusul Covid–19. Poate fi citit accesând legătura de mai jos:

Patriarhia Română: Măsuri sanitare şi spirituale în timp de epidemie

Am să fac referire în cele ce urmează la „recomandarea” Patriarhiei cu privire administrarea Sfântei Împărtășanii celor „care au teama de îmbolnăvire”, care m-a întristat și dezamăgit profund, urmând ca într-un articol viitor să vorbesc și despre celelalte „recomandări spirituale”.

Persoanele care au teama de îmbolnăvire prin împărtășirea din Sfântul Potir cu lingurița comună pot cere preotului, în mod excepţional, împărtășirea, în orice moment al zilei, din Sfânta Euharistie pentru bolnavi, care le poate fi oferită într-o linguriță adusă de acasă și folosită exclusiv în acest scop, de o singură persoană (o firimitură din Sfânta Euharistie este pusă într-o linguriţă cu vin);

Din Sfânta Scriptură suntem încredințați că în Sfântul Potir se află Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos în chip real, nu simbolic, așa cum greșit învață grupările protestante și neoprotestante. Să cercetăm ce scrie în Sfânta Scriptură:

„Iar pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine şi binecuvântând, a frânt şi, dând ucenicilor, a zis: Luaţi, mâncaţi, acesta este trupul Meu. Şi luând paharul şi mulţumind, le-a dat, zicând: Beţi dintru acesta toţi, Că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulţi se varsă spre iertarea păcatelor. ” (Matei 26:26-28)

„Paharul binecuvântării, pe care-l binecuvântăm, nu este, oare, împărtăşirea cu sângele lui Hristos? Pâinea pe care o frângem nu este, oare, împărtăşirea cu trupul lui Hristos?” (I Corinteni 10:16)

Dacă credem că în Sfântul Potir sunt Trupul și Sângele Domnului nostru Iisus Hristos Dumnezeu atunci credem și că nu pot fi contaminate de niciun fel de virus. Cei care cred altfel nu pot fi socotiți credincioși și nu trebuie împărtășiți.

Lingurița folosită de preot pentru împărtășirea credincioșilor

Pentru aceia care nu știu lingurița folosită de preot pentru împărtășirea credincioșilor este sfințită pentru a putea fi folosită în cult. Folosirea unei lingurițe nesfințite este o abatere liturgică gravă. Cum se va proceda atunci cu privire la lingurițele aduse de acasă:

1. Vor fi sfințite de preot sau se va face derogare de la această rânduială?

2. Ce se va întâmpla cu lingurițele folosite? Vor fi păstrate de preot sau vor fi înapoiate (ne)credincioșilor care vor lua în seamă „derogarea” Patriarhiei?

În plus, în comunicat scrie că „persoanele care au teama de îmbolnăvire prin împărtășirea din Sfântul Potir cu lingurița comună pot cere preotului” să fie împărtășiți cu lingurița proprie. Ce se va întâmpla dacă preotul va rămâne ferm în credință și va refuza?

Cu durere sufletească spun că „de frica necredincioșilor Patriarhia a ales să nu-L mărturisească pe Hristos Domnul pe față” (cf. Ioan 7:13). Recomandările făcute sunt o cădere din credință.

Să rămânem fermi și „să ascultăm pe Dumnezeu mai mult decât pe oameni” (Fapte 5:29) și să luăm aminte la cuvântul Lui care spune:

„Cine mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu, are viață veșnică și Eu îl voi învia pe el în ziua cea de apoi” (Ioan, 6:54).

Cu privire la episcopii noștrii, Dumnezeu să-i ierte și să-i miluiască!

***

Pe aceeași tema:

Covid-19 devine turnesolul care dă pe față necredința din BOR?

Patriarhia Română CEDEAZĂ LAȘ în fața presiunilor activiștilor #rezist anticlericali. ÎMPĂRTĂȘIREA LA ACELAȘI POTIR și cu aceeași linguriță pusă în dubiu chiar de către cei care ar fi trebuit să le afirme/ CUM AU RĂSPUNS TEOLOGUL JEAN-CLAUDE LARCHET ȘI MITROPOLITUL NICOLAE AL MESOGHIEI ISTERIEI SIMILARE A GRIPEI PORCINE?